951 169 453
Po-Pá 7:30 - 15:00

Nákupný košík

Zvoľte menu: EUR


Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky - všeobecné ustanovenia


1. Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti SLK Trade s.r.o., so sídlom Novovysočanská 219, Praha 9, 19000, IČO 27407535, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka č.:111051 (ďalej "VOP")

Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby. Vyplnením objednávkového formulára "objednávka" a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len "objednávka"), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho. Na zmľuvné vzťahy (ako aj dalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pre predaj tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/20107 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení.

Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostreníctvom webovej stárnky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.

Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár "objednávka" spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná e-mailom.


2. Objednávka produktu - uzatvorenie kúpnej zmluvy

Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára "objednávka" je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol zadaný na odoslanie. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.


3. Kúpna cena a platobné podmienky

Cena produktov uvedená pri tovare v okamžiku vytvorenia objednávky je kúpnou cenou záväznou pre predávajúceho aj kupujúceho a po prevedení objednávky nebude zmenená, a to ani v prípade, že zo strany predávajúceho následne dôjde k úprave výšky kúpnej ceny za tovar, alebo bude prebiehať reklamná zľavová akcia.

Podaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zonámil s týmito Obchodnými podmienkami ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Kupujúci je zároveň dostatočne informovaný pred vlastným odoslaním objednávky o možnosti zoznámiť sa s obchodnými podmienkami.

 • Ceny a platnosť ponuky
Všetky ceny už zahŕňajú DPH (tj. jedná sa o konečné ceny) a platia do odvolania alebo vypredania zásob (vrátane cien akčných). Pokiaľ máte tovar objednaný, zaplatíte za nej cenu, za ktorú ste ho objednali.
 • Kurz
Základné ceny uvedené v Kč sa prepočítavajú platným kurzom. Platným kurzom sa rozumie kurz devízového trhu stanovený Českou národnou bankou k prvému pracovnému dňu v danom mesiaci.
 • Zľavy
 1. Akčné kupóny ani percentuálne zľavy na tovar sa nekumulujú.
 2. V jednej objednávke je možné použiť iba jeden zľavový kupón.
 3. Pri nákupe za účelom ďalšieho predaja nás prosím kontaktujte e-mailom či telefonicky, radi pre Vás vyhotovíme individuálnu ponuku.

Kupujúci si môže vybrať v procese vytvárania objednávky z dvoch hlavných spôsobov platenia kúpnej ceny za tovar: Platba pri prevzatí a Platba vopred. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane on-line, v prípadě technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.


4. Dodanie produktov

Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite. Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt sú zvyčajne 1-3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky (rešp.pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho pri platbe vopred). Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátit zaplatenú kupnú cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.

Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim splnomocnenej osobe), alebo prostreníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky. Pri zásielkovom dodaní je kupujúci povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom liste, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, reps. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu z dôvodu obalu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

Dodacie podmienky

 • Všetok tovar je na sklade a je ihneď k dispozícii.
 • Ak kupujúci objedná v pracovný deň do 12:00 hod, dostane zásielku za 1-2 pracovných dní.
 • Ak kupujúci objedná po 12:00 hod, dostane zásielku zvyčajne za 2-3 pracovných dní. 

V prípade bezhotovostnej úhrady za tovar expedujeme zásielku ihneď po pripísaní čiastky na náš bankový účet.


5. Prevzatie produktu

Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke. Ak kupujúci neprevezme produkt, prepravca má oprávnenie uložiť ho vo svojej prevádzke a vyzvať kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do lehoty stanovenej preprevcom, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.


6. Prepravné

 • Tovar dodáváme v rámci Českaj republiky a Slovenskej republiky. Zásielky určené do Slovenskej republiky zasielame kurierskou službou  a do pobočiek Packeta.


EXPEDIČNÉ NÁKLADY pre zásielky doručované v SR

 • ZADARMO zašleme balíčky do SR pri objednávke nad 59 €
 • doprava kurierom (tj. dopravné, balné) ... 3,9 €
 • doprava do pobočiek Packeta SK (tj. dopravné, balné) ... 3 € 
 • dobierka ... 1,5 €

Uvedené expedičné náklady už zahŕňajú 20 % DPH. Záseilky, ktoré nám sú vrátené ako nevyzdvihnuté, zasielame znovu iba na vyžiadanie kupujúceho.

EXPEDIČNÉ NÁKLADY pre zásielky doručované v ČR

 • ZADARMO zašleme balíčky do ČR pri objednávke nad 1.199,- Kč
 • doprava kurierskou spoločnosťou ... 89,- Kč
 • doprava Českou poštou (balík do ruky, balík na poštu) ... 99,- Kč
 • doprava do pobočiek Packeta (Zásilkovna) ČR (tj. dopravné, balné) ... 69,- Kč
 • dobierka ... 39,- Kč
 • osobný odber - výdajné miesto Chlumec n.C. ... 0,- Kč.
Uvedené expedičné náklady už zahŕňajú 21 % DPH. Zásielky, ktoré nám sú vrátené ako nevyzdvihnuté, zasielame znovu iba na vyžiadanie kupujúceho.

7. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

Záruka a reklamácia

 • Na predávaný tovar je pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, poskytovaná záručná doba minimálne 6 mesiacov podľa obchodného zákonníka.
 • Záručná doba pre spotrebiteľa je podľa občianskeho zákonníka minimálne 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Postup pri reklamácii tovaru rieši postup pre vrátenie, výmenu a reklamáciu tovaru.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej za použitia prostriedkov diaľkovej komunikácie
 • Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo do 14  dní od prevzatia produktu v súlade s občianskym zákoninníkom bez udánia dôvodu od zmluvy odstúpiť, a tovar vrátiť. V našom eshope je lehota pre ostúpenie od zmluvy dvojnásobná, tj. 30 dní.
 • Ak kupujúci nieje spotrebiteľom, uplatňujú sa zákonné podmienky upravené v obchodnom zákonníku
 • Spotrebiteľ najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru preukazateľným spôsobom doručí predávajúcemu oznámenie o odstúpeniu od zmluvy - najlepšie na adresu SLK Trade s.r.o, Mládežnická 596, Chlumec n.C., 503 51 či na e-mailovú adresu: info@ekapo.cz.
 • Spotrebiteľ najneskôr 30 dní od odoslania oznámenia o odstúpenia zašle na adresu expedičného areálu (SLK Trade, s.r.o., Mládežnická 596, Chlumec n.C., 50351) zakúpený tovar.
 • Tovar musí býť čistý, bez známok opotrebovania, najlepšie v pôvodnom obale.
 • Kupujúci berie na vedomie právo predávajúceho k vyúčtovaniu kompenzácie za znehodnotenie tovaru v prípade znečištenia alebo iného poškodenia tovaru spôsobeného spotrebiteľom.
 • Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného alebo doporučeného balíka alebo osobne.
 • Prípadné preplatky - nedoplatky Kupujúceho v maximálnej hodnote 2 € je Predávajúci povinen odoslať -  vymáhať len na výslovné vyžadanie Kupujúceho.
Pri zasielaní späť vyberťe prosím vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave (napr. vhodným obalom pre zaslanie vystuženej podprsenky je krabica nie obálka). Kupujúcí zodpovedá za škodu spôsobenú pri preprave v dôsledku nevhodného obalu. Týmto nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akéjkoľvek sankcie. Náklady spojené s odoslaním tovaru späť prodávajúcemu nesie spotrebiteľ.


Vrátenie tovaru

 • K vrátenému tovaru odporúčame priložiť reklamačný lístok či kopiu predajného dokladu. Ak je tovar prijatý od kupujúceho kompletný, čistý a nepoškodený, predávajúci odosiela príslušnú čiastku kupujúcemu späť obratom, zvyčajne do 2 pracovných dní.
 • Po odstúpení od zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil Kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. To znamená: suma obsahuje zaplacenú kúpnu cenu za tovar a najlacnejšie ponúkané náklady na dodanie (tj. dopravné, balné ai. spojené s obstaraním tovaru). 
 • V prípadě čiastočného vrátenia tovaru spotrebiteľovi vznikne nárok na vrátenie rozdielu medzi nákladmi na dodanie tovaru, ktoré spotrebiteľ zaplatil za celú objednávku, a nákladmi na dodanie, ktoré by zaplatil za dodanie tej časti tovaru, ktorú si ponecháva.
 • V prípade čiastočného vrátenia tovaru, pri kúpe ktorého bol uplatnený zľavový kupón na objednávku, spotrebiteľovi zostáva nárok na uplatnenie pomernej časti zľavy vztiahnutej k hodnote tovaru, ktorý si ponecháva.
 • Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 • Peniaze vraciame obratom, zvyčajne do druhého pracovného dňa od prijatí balíčka, zvyčajne prevodom na bankový účet


Reklamačný poriadok

Postup pre uplatnenie reklamácie:

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby objaví chyba, má kupujúcí právo na riadne, včasné a bezplatné odstrananenie tejto chyby alebo na výmenu chybného tovaru za bezchybný. Ak to nie je možné, má kupujúci právo požadovať primeranú zľavu či právo odstúpiť od zmluvy.
Reklamáciu môžete uplatniť doručením tovaru na adresu predávajúceho. Tovar prosím zašlite späť v zodpovedajúcom obale, s opísaním závady a najlepšie s kopiou obstarávacieho dokladu či s reklamačným lístkom, na adresu:

SLK Trade s.r.o.

Mládežnická 596

503 51 Chlumec nad Cidlinou

Česká republika

 • Všetky reklamácie vybavujeme obratom - v uplnej väčšine do 2 dní od obdržania vráteného tovaru, maximálne však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Záruka sa nevzťahuje na tovar, u ktorého uplynula dňom uplatnenia reklamácie záručná doba. Ďálej na opotrebenie veci spôsobené jejím obvyklým užívaním (napr. změna materiálu úmerná dĺžke užívania) a na závady spôsobené nesprávnou údržbou a nesprávnym používaním výrobku.
 • Všetky zasielané výrobky prechádzajú starostlivou kontrolou. Na žiadosť spotrebiteľe je prodávajúci povinný poskytnúť záruku písemnou formou (záručný list).
 • V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou.

Práva vyplývajúce zo zákonnej záruky

 • Záručná doba se prodlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúcí záruku novú v dĺžke 24 mesiacov.
Podľa charakteru vady má spotrebiteľ pri uplatnení záruky následujúce práva:

ak ide o vadu odstrániteľnú

 • právo na bezplatné, riadne a včasné odstranenie vady,
 • právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti,
 • ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je týto postup možný, právo na primeranú zľavu z kupnej ceny,
 • alebo právo odstúpiť od kupnej zmluvy

ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru

 • právo na výmenu chybného tovaru,
 • alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

Rozpor s kúpnou zmluvou

 • Prodávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí Kupujúcim v zhode s kupnou zmluvou, najmä, že je bez chyb.
 • Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a užitkové vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očekávané, prípadne akosť a užitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, veľkosti alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie vecí uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
V prípade, že vec pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s kupnou zmluvou (ďalej len rozpor s kupnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec:
 • uviedol do stavu odpovídajúceho kupnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jeho opravou;
 • nie je takýto postup možný, môže kupujúcí požadovať primeranú zľavu z ceny veci
 • alebo od smluvy odstúpiť.

To neplatí, pokiaľ kupujúcí pred prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kupnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kupnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov od dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Viacej napríklad: § 1914-1925, § 2099-2117 a § 2161-2174 OZ.

Pokiaľ dostanete od nášho internetového obchodu iný výrobok, než ste si objednal(a) (neúmyselná zámena pri balení výrobkov), alebo dostanete výrobok vadný,

kontaktujte nás:

Alebo nám pošlete tovar späť, najlepšie v pôvodnom obale spolu s dodacím listom (alebo jeho kopií) a napíšte popis chyb. My Vám bezplatne pošleme výrobok správny (resp. bezchybný).
Ten, kto má právo podľa § 1923 OZ, má aj právo na náhradu nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Tzn. Kupujúci má právo požiadať Predávajúceho o uhradenie nákladov na zaslaní vadného či neúplného tovaru späť v súlade s § 1924 OZ.
Pri zasielaniu späť voľte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave (napr. vhodným obalom pre zaslanie vystuženej podprsenky je krabica nie obálka). Spodnú bielizeň si prosím vždy skúšajte na spodnú bielizeň.


7. Súhlas so zasílaním informačných e-mailov, zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies - viacej zde

 • 7.1. Súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň udeľujete súhlas prevádzkovateľovi e-shopu na zasielanie informačných e-mailov, napr. o akčných ponukách či o novom tovare.
 • 7.2. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisejúcich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu Kupujúceho.
 • 7.3. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv.cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné previesť a záväzky predávajúceho s kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv.cookies na počítač Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádazjúcej vety kedykoľvek odvolať.
 • 7.4. „Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

8. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán a Alternatívne online riešenie sporu
 • 8.1. Kupujúci nabýva vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru
 • 8.2. V súlade s nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č.524/2013, článku 14-Informácie pre spotrebiteľa - odstavec 1: V prípadě, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, kteroý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je napr.: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, Praha 2, 12000, e-mail:adr@coi.cz, www.adr.coi.cz
 • 8.3. Kupujúci má právo sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci zamietne túto žiadosť alebo na ňu do 30 dní od jej odoslania neodpovie, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č.391/20158 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č.391/201 z.z.
 • 8.4. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 • 8.5. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €.
  V prípade akýchkoľvek problémov môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na info@ekapo.cz
 • 8.6. Predávajúci je oprávněný k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších prepisov.
 • 8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst.2 občianskeho zákoníka.
 • 8.8. Predávajúci prípadné preplatky - nedoplatky do výšky 2 € nie je povinný odosielať, s výnimkou výslovného vyžiadania Kupujúceho


9. Ochrana osobných údajov

Akékoľvek nakládanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi Zákonom č. 101/2000 Sb., O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na územiu ČR, resp. Zákonom č.428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov a neskoršími predpismi. Viacej zde. Zákazník svojím slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla Dokončiť registráciu či súhlas s obchodnými podmienkami) dáva najavo, že si je vedomý všetkých výššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším uchovávaním a zpracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa týchto stránok, a to po dobu 30 let od získania súhlasu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo na prístup k údajom a patrí Vám ochrana práv v rozsahu stanovenom zákonom. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať.

Prevádzkovateľ týchto stránok (ktorý je zároveň prevádzkovateľom  elektronického obchodu) je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle výššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi.

10. Záverečné ustanovenia
 • 10.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný zahraničný prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie su dotknuté práva spotrebiteľa vychádzajúce z obecne záväzných právnych prepisov.
 • 10.2. AK je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, jho zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnostťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných stanovení.
 • 10.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 • 10.4. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákoníka, zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č.128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 • 10.5. Dozorným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, P.O.BOX 32, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

V Prahe, 9.11.2023

Tlačiť