Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia u nákupu v internetovom obchode www.kalhotky-podprsenky.cz, www.podprsenky-kalhotky.cz a www.ekapo.cz a www.ekapo.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravené Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami neupravené Obchodným zákonníkom, všetko v znení noviel (v platnom a účinnom znení).

Podaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zonámil s týmito Obchodnými podmienkami ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Kupujúci je zároveň dostatočne informovaný pred vlastným odoslaním objednávky o možnosti zoznámiť sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.
Dodávateľ / predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
Kupujúci - spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnicka osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
Kupujúci - nie spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú, a Obchodným zákonníkom.
Uzavretie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

DODACIE PODMIENKY

 • Všetok tovar je na sklade a je ihneď k dispozícii.
 • Ak kupujúci objedná v pracovný deň do 12:00 hod, dostane zásielku do 2 pracovných dní.
 • Ak kupujúci objedná po 12:00 hod, dostane zásielku do 3 pracovných dní. 

V prípade bezhotovostnej úhrady za tovar expedujeme zásielku ihneď po pripísaní čiastky na náš bankový účet.

 • Tovar dodáváme v rámci Českaj republiky a Slovenskej republiky. Zásielky určené do Slovenskej republiky zasielame kurierskou službou UPS a do pobočiek Zasielkovňa, lehota dodania je plus 1 pracovný deň, oproti dodaniu do ČR.

EXPEDIČNÉ NÁKLADY pre zásielky doručované v ČR

 • ZADARMO zašleme balíčky do ČR pri objednávke nad 1.199,- Kč
 • doprava kurierskou spoločnosťou, platba vopred ... 79,- Kč
 • doprava kurierskou spoločnosťou, platba dobierkou ... 109,- Kč
 • doprava Českou poštou (balík do ruky, balík na poštu), platba vopred ... 99,- Kč
 • doprava Česká pošta (balík do ruky, balík na poštu), platba dobierkou ... 129,- Kč
 • doprava do pobočiek Zasielkovňa ČR (tj. dopravné, balné), platba prevodom vopred ... 69,- Kč
 • doprava do pobočiek Zasielkovňa ČR (tj. dopravné, balné), platba dobierkou ... 99-, Kč
 • osobný odber - výdajné miesto Chlumec n.C. ... 0,- Kč.
Uvedené expedičný náklady už zahŕňajú 21 % DPH. Zásielky, ktoré nám sú vrácené ako nevyzdvihnuté, zasielame znovu iba na Vaše vyžiadanie.

EXPEDIČNÉ NÁKLADY pre zásielky doručované v SR

 • ZADARMO zašleme balíčky do SR pri objednávke nad 59 €
 • doprava UPS SR (tj. dopravné, balné), platba prevodom vopred ... 3,9 €
 • doprava UPS SR (tj. dopravné, balné), platba dobierkou ... 5,1 €.
 • doprava do pobočiek Zasielkovňa SK (tj. dopravné, balné), platba prevodom vopred ... 3 €
 • doprava do pobočiek Zasielkovňa SK (tj. dopravné, balné), platba dobierkou ... 4,2 €.

Ceny a platnosť ponuky

Všetky ceny už zahŕňajú DPH (tj. jedná sa o konečné ceny) a platia do odvolania alebo vypredania zásob (vrátane cien akčných). Pokiaľ máte tovar objednaný, zaplatíte za nej cenu, za ktorú ste ho objednali.

Kurz

Základné ceny uvedené v Kč sa prepočítavajú platným kurzom. Platným kurzom sa rozumie kurz devízového trhu stanovený Českou národnou bankou k prvému pracovnému dňu v danom mesiaci.

Zľavy

 • Akčné kupóny ani percentuálne zľavy na tovar sa nekumulujú.
 • V jednej objednávke je možné použiť iba jeden zľavový kupón.
 • Pri nákupe za účelom ďalšieho predaja nás prosím kontaktujte e-mailom či telefonicky, radi pre Vás vyhotovíme individuálnu ponuku.

Záruka a reklamácia

 • Na predávaný tovar je pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, poskytovaná záručná doba minimálne 6 mesiacov podľa Obchodného zákonníka.
 • Záručná doba pre spotrebiteľa je podľa Občianskeho zákonníka minimálne 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Postup pri reklamácii tovaru rieši reklamačný poriadok.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej za použitia prostriedkov diaľkovej komunikácie
 • Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo do 30 dní v súlade s § 53 odst.7 Občianského zákonníku bez udánia dôvodu od zmluvy odstúpiť a tovar vrátiť.
 • Spotrebiteľ najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru preukazateľným spôsobom doručí predávajúcemu oznámenie o odstúpeniu od zmluvy - najlepšie na adresu SLK Trade s.r.o, Mládežnická 596, Chlumec n.C., 503 51 či na e-mailovou adresu: info@ekapo.cz.
 • Spotrebiteľ najneskôr 30 dní od odoslania oznámenia o odstúpenia zašle na adresu expedičného areálu (SLK Trade, s.r.o., Mládežnická 596, Chlumec n.C., 50351) nepoužitý tovar.
 • Tovar musí býť čistý, bez známok opotrebovania, najlepšie v pôvodnom obale.
 • Kupujúci berie na vedomie právo predávajúceho k vyúčtovaniu 70 %-nej kompenzácie za znehodnotenie tovaru v prípade znečištenia alebo iného poškodenia tovaru spôsobeného spotrebiteľom.
 • Prípadné preplatky Kupujúceho v maximálnej hodnote 2 € je Predávajúci povinen odoslať len na výslovné vyžadanie Kupujúceho
Pri zasielaní späť vyberťe prosím vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave (napr. vhodným obalom pre zaslanie vystuženej podprsenky je krabica nie obálka). Kupujúcí zodpovedá za škodu spôsobenú pri preprave v dôsledku nevhodného obalu. Týmto nie je dotknuté právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy bez akéjkoľvek sankcie. Náklady spojené s odoslaním tovaru späť prodávajúcemu nesie spotrebiteľ.

Vrátenie tovaru

 • K vrátenému tovaru odporúčame priložiť reklamačný lístok či kopiu predajného dokladu. Ak je tovar prijatý od kupujúceho nepoužitý a nepoškodený, odosielame príslušnú čiastku kupujúcemu späť obratom.
 • Suma obsahuje zaplacenú kúpnu cenu za tovar a najlacnejšie ponúkané náklady na dodanie (tj. dopravné, balné ai. spojené s obstaraním tovaru). 
 • V prípadě čiastočného vrátenia tovaru spotrebiteľovi vznikne nárok na vrátenie rozdielu medzi nákladmi na dodanie tovaru, ktoré spotrebiteľ zaplatil za celú objednávku, a nákladmi na dodanie, ktoré by zaplatil za dodanie tej časti tovaru, ktorú si ponecháva.
 • Peniaze posielame späť prevodom na bankový účet.
 • Peniaze vraciame obratom, zvyčajne do druhého pracovného dňa

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Sb., Občianský zákonník v platnom znení (ďalej tiež len „Občianský zákonník“) a Zákona č. 634/1992 Sb., O ochrane spotrebiteľa, upravuje spôsob a základné podmienky reklamácie chýb tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky spotrebiteľom. Ak je kupujúcim podnikateľ, potom v súlade s ustanovením Zákona č. 513/1991 Sb., Obchodný zákonník.
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie chýb tovaru, ktoré sú v záručnej dobe, alebo sa jedná o rozpor s kupnou zmluvou. Na všetky výrobky je poskytovaná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru pre spotrebiteľov a 6 mesiacov pre kupujúceho, ktorý nie je  spotrebiteľom (podnikateľ).

POSTUP PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE:

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby objaví chyba, má kupujúcí právo na riadne, včasné a bezplatné odstrananenie tejto chyby alebo na výmenu chybného tovaru za bezchybný. Nie je to možné, má kupujúci právo požadovať primeranú zľavu či právo odstúpiť od zmluvy.
Reklamáciu môžete uplatniť doručením tovaru na adresu predávajúceho. Tovar prosím zašlite späť v zodpovedajúcom obale, s opísaním závady a najlepšie s kopiou obstarávacieho dokladu či s reklamačným lístkom, výhradne na adresu areálu:

SLK Trade s.r.o.

Mládežnická 596

503 51 Chlumec nad Cidlinou

Česká republika

 • Všetky reklamácie vybavujeme obratom - v uplnej väčšine do 2 dní od obdržania vráteného tovaru, maximálne však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Záruka sa nevzťahuje na tovar, u ktorého uplynula dňom uplatnenia reklamácie záručná doba. Ďálej na opotrebenie veci spôsobené jejím obvyklým užívaním (napr. změna materiálu úmerná dĺžke užívania) a na závady spôsobené nesprávnou údržbou a nesprávnym používaním výrobku.
 • Všetky zasielané výrobky prechádzajú starostlivou kontrolou. Na žiadosť spotrebiteľe je prodávajúci povinný poskytnúť záruku písemnou formou (záručný list).
 • V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou.

Práva vyplývajúce zo zákonnej záruky

 • Záručná doba se prodlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava kupujúcí záruku novú v dĺžke 24 mesiacov.
Podľa charakteru vady má spotrebiteľ pri uplatnení záruky následujúce práva:

ak ide o vadu odstrániteľnú

 • právo na bezplatné, riadne a včasné odstranenie vady,
 • právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti,
 • ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je týto postup možný, právo na primeranú zľavu z kupnej ceny,
 • alebo právo odstúpiť od kupnej zmluvy

ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru

 • právo na výmenu chybného tovaru,
 • alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy

Rozpor s kúpnou zmluvou

 • Prodávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kupnou zmluvou, najmä, že je bez chyb.
 • Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a užitkové vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očekávané, prípadne akosť a užitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, veľkosti alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie vecí uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kupnou zmluvou (ďalej len rozpor s kupnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec:
 • uviedol do stavu odpovídajúceho kupnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jeho opravou;
 • nie je takýto postup možný, môže kupujúcí požadovať primeranú zľavu z ceny veci
 • alebo od smluvy odstúpiť.

To neplatí, pokiaľ kupujúcí pred prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kupnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kupnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov od dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Pokiaľ odostanete od nášho zásielkového obchodu iný výrobok, než ste si objednal(a) (neúmyselná zámena pri balení výrobkov), alebo dostanete výrobok vadný,

kontaktujte nás:

 • Najlepšie e-mailem: info@ekapo.cz
 • Alebo telefonicky: 00420 608 928 564
Alebo nám pošlete tovar späť, najlepšie v pôvodnom obale spolu s dodacím listom (alebo jeho kopií) a napíšte popis chyb. My Vám bezplatne pošleme výrobok správny (resp. bezchybný).
Pri zasielaniu späť voľte vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave (napr. vhodným obalom pre zaslanie vystuženej podprsenky je krabica nie obálka). Objednané výrobky si prosím vždy skúšajte na spodnú bielizeň!

Súhlas so zasílaním informačných e-mailov

Súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň udeľujete súhlas prevádzkovateľovi e-shopu na zasielanie informačných e-mailov, napr. o akčných ponukách či o novom tovare.

Ochrana osobných údajov

Akékoľvek nakládanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na územiu ČR, resp. Zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a neskoršími predpismi. Zákazník svojím slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla Dokončiť registráciu či súhlas s obchodnými podmienkami) dáva najavo, že si je vedomý všetkých výššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším uchovávaním a zpracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti prevádzkovateľa týchto stránok, a to po dobu 30 let od získania súhlasu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo na prístup k údajom a patrí Vám ochrana práv v rozsahu stanovenom zákonom. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať.
Prevádzkovateľ týchto stránok (ktorý je zároveň prevádzkovateľom  elektronického obchodu) je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle výššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi.

Tlačiť

Like nás na Facebooku Heuréka ověřeno zákazníky Porovnanie cien na Pricemania.sk Navštívte eKAPO.sk v ShopMania
VISA Electron VISA Maestro MasterCard

© 2018, SLK Trade s.r.o. – všetky práva vyhradené

Prehlásenie o prístupnosti | Podmienky použitia | Prehlásenie o ochrane osobných údajov | Mapa stránok

eBRÁNA | B2C Brána |

Zobrazit mobilní verzi

Preskočiť na začiatok stránky